Sri Lanka Brodcasting Corporation

Fri11162018

Last updateTue, 13 Nov 2018 1pm

 • Slider 01.jpg
 • Slider 02.jpg
 • Slider 03.jpg
 • Slider 04.jpg
 • 1.png
 • 2.png
 • 1.png
 • 2.png
 • slider-01.jpg
 • slider-02.jpg
 • slider-03.jpg
 • slider-04.jpg
 • tre-slider-01.jpg
 • tre-slider-02.jpg
 • tre-slider-03.jpg
 • tre-slider-04.jpg
 • 1.png
 • 2.png
 • 1.png
 • 3.jpg
 • 2.jpg
Ristorante
Ristorante
Ristorante
Ristorante
Ristorante
Ristorante
Ristorante
Ristorante

செய்தி

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் சகல தொகுதி, மாவட்ட அமைப்பாளர்களும் கொழும்புக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் - ஜனாதிபதியின் தலைமையில் விசேட சந்திப்பு

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் சகல தொகுதி, மாவட்ட அமைப்பாளர்களும் கொழும்புக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் - ஜனாதிபதியின் தலைமையில் விசேட சந்திப்பு

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தொகுதி மற்றும் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் கொழும்புக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். பொதுத் தேர்தல் தொடர்பாக ஆராய்வது இதன் நோக்கமாகும் என்று ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பொதுச் செ...

Readmore

Loading...