உள்ளூர்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விமல் வீரவங்ச, பிரசன்ன ரணவீர ஆகியோர் பாராளுமன்றத்தில் நடந்துகொண்ட விதம் பற்றி தொடர்ந்தும் விமர்சிக்கப்படுகிறது

பாராளுமன்றத்தில் கடந்த 3ஆம் திகதி கூட்டு எதிரணியைச் சேர்ந்த விமல் வீரவங்ச, பிரசன்ன ரணவீர ஆகியோர் நடந்துகொண்ட விதம் குறித்து தொடர்ந்தும் சமூகத்தில் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அவர்களது செயற்பாடுகள் தொடர்பாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் பி பெரேரா சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை ஒன்றையும் விடுத்திருந்தார். அவர்கள் இருவரது நடத்தை முழுப் பாராளுமன்றத்திற்கும் அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்துவதாகும் என்று சபாநாயகர் கரு ஜயசூரியவும் தெரிவித்திருந்தார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒழுக்கமுடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் பாராளுமன்ற விவாதங்களின் போது முறையான சொற்பிரயோகங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், எந்தவோர் உறுப்பினருக்கோ அல்லது நபருக்கோ துன்புறுத்தலையோ அல்லது தாக்குதலையோ மேற்கொள்ளக் கூடாது என்றும் பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.