உள்ளூர்

சிங்கப்பூரில் நடைபெறவுள்ள ஆறாவது சர்வதேச நகரங்கள் தொடர்பான மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்கான பிரதமர் ஞாயிற்றுக்கிழமை பயணம்

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சிங்கப்பூரில் நடைபெறவுள்ள ஆறாவது சர்வதேச நகரங்கள் தொடர்பான மாநாடு மற்றும் அதனுடன் இணைந்ததாக இடம்பெறும் சிங்கப்பூர் சர்வதேச வார நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளவுள்ளார். தூய்மையான சூழல் என்ற தொனிப்பொருளில் மாநாடும் இங்கு இடம்பெறவுள்ளது. பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை இவற்றில் கலந்து கொள்வதற்காக சிங்கப்பூர் பயணமாகவுள்ளார். பிரதமரின் இந்த விஜயத்தின்போது சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீசின் லுங் தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் சிரேஷ்ட அமைச்சர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார். எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை நகரங்கள் தொடர்பான மகாநாட்டின் ஆரம்ப கூட்டத் தொடரில் நகர அபிவிருத்தி சுற்றாடலைப் பாதுகாத்து என்ற தொனிப்பொருளில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உரையாற்றவுள்ளார். புதிய உற்பத்தி மற்றும் புரிந்துணர்வின் மூலம் எதிர்காலத்திற்கு பொருத்தமான நிலைபேறா நகரத்தை உருவாக்குதல் என்பதே இம்முறை இம்மாட்டின் தொனிப்பொருளாகும்.