உள்ளூர்

நிர்வாகத்துறையின் முன்னாள் சிரேஷ்ட அதிகாரி உதய ஆர் செனவிரத்ன ஜனாதிபதியின் செயலாளராக நியமனம்

முன்னாள் சிரேஷ்ட நிர்வாக அதிகாரியான உதய ஆர் செனவிரத்ன ஜனாதிபதியின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர்  ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று மாலை தனது நியமனக் கடிதத்தை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன பெற்றுக் கொண்டார். விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுத்துறை அமைச்சின் செயலாளராக பணியாற்றிய உதய ஆர் செனவிரத்ன சில மாதங்களுக்கு முன்னர் இந்த பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். 37 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலம் அரச சேவையில் பணியாற்றிய பாரிய அனுபவத்தை கொண்ட அதிகாரியாவார். இதற்கு முன்னர் விளையாட்டு பெருந்தெருக்கள் மற்றும் முதலீட்டு மேம்பாடு, திறன் ஆக்கல் மேம்பாடு, சுற்றாடல் மற்றும் மகாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சு உள்ளிட்ட பல அமைச்சுகளில் செயலாளராக பணியாற்றியுள்ளார். அது மாத்திரமின்றி வெளிநாட்டு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளராகவும் ,நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சின் பிரதி செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். பொல்கொல்ல கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவனத்தை அமைப்பதில் இவர் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார்.