உள்ளூர்

விவசாயப் பண்ணைககளில் நிலவும் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கான வேலைத்திட்டம் ராஜாங்கனை விவசாய பண்ணையில் ஆரம்பமாகவுள்ளது.

வுpவசாயப் பண்ணைகளில் நிலவும் பிரச்சினைகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கு தீர்வை வழங்வதற்கான தேசிய வேலைத்திட்டம் ஒன்று ராஜாங்கன விவசாயப் பண்ணையில் நாளை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. இந்த வேலைத்திட்டம் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி நிறைவடையவுள்ளது. நீண்டகாலமாக விவசாயிகள் மற்றும், விவசாய அமைப்புக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியு;ள்ள பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான நடமாடும் சேவையும் இதன் கீழ் இடம்பெறவுள்ளது. பிரச்சினைகளுககு ஒரு வார காலத்திற்குள் தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதே இ;ந்த வேலைத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்கவின் எண்ணக் கருவிற்கு அமைவாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வேலைத் திட்டத்தில் ஓடைகளும் புனரமைக்கப்படவுள்ளன.