නවතම පුවත්

ළඟම පාසල හොඳම ව්‍යාපෘතියෙන් සංවර්ධනය කළ නැගෙනහිර පළාතේ පාසල් සිසු අයිතියට

පස් අවුරුදු පාසල් සංවර්ධන ජාතික වැඩසටහනේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය යටතේ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කළ නැගෙනහිර පළාතේ පාසල් 7 ක් සිසු අයිතියට පත් කිරීම හා ගොඩනැගිලි සඳහා මුල්ගල තැබීම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද (18) සහ හෙට (19) සිදු කෙරේ.


ඒ අනුව ත‍්‍රිකුණාමලය ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල හා ගුරු නිවාසය, ශිවානි විද්‍යාලයේ නව දෙමහල් ප‍්‍රාථමික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, නාලන්දා මහා විද්‍යාලයේ නව තාක්ෂණ පීඨය අද ඇමතිවරයාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිසු අයිතියට පත් කෙරිණ.

හෙට මඩකලපුව කොඩමුනෙයි කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ නව දෙමහල් ප‍්‍රාථමික මධ්‍යස්ථානය, කරුවාපන්කේනි විපුලානන්ද විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල, මඩකලපු ජාතික අධ්‍යාපන පීඨයේ නව තෙමහල් කාන්තා නේවාසිකාගාරය සහ දෙමහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල, මනිපුරම් විග්නේෂ්වර විද්‍යාලයේ නව දෙමහල් ප‍්‍රාථමික ඉගෙනුම් ම්‍යධස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීම සහ මඩකලපුව ගුරු විද්‍යාලයේ පරිපාලන ඒකකය සහිත නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලට සහ සිවනාථ තෙමහල් ගොඩනිගිල්ලට මුල්ගල තැබීම හෙට (19) සිදු කිරීමට නියමිතය.

රුපියල් මිලියන 8000 ක මුදලක් නැගෙනහිර පළාතේ පාසල්, ගුරු විද්‍යාලය හා ජාතික අධ්‍යාපන පීඨ සඳහා ගොඩනැගිලි පහසුකම් ලබා දීම පිණිස වෙන් කර ඇති අතර ඉන් රුපියල් මිලියන 2069 ක මුදලක් වැය කරමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 1129 කින් 692 ක් ගත වු වසර තුන තුළ අවසන් කර ඇත.