නවතම පුවත්

ආගමන විගමන නිලධාරීන් වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ග තාවකාලිකව අත් හිටුවයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් ආගමන - විගමන නිලධාරීන් විසින් සිදු කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියා මාර්ගය තාවකාලිකව අත් හිටුවා තිබේ.

විෂයභාර අමාත්‍ය එස්. බී. නාවින්න මහතා ලබා දුන් ලිඛිත පොරොන්දුවක් මත මෙම තීරණය ගත් බව ආගමන - විගමන නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති අනුර කණුගල මහතා පැවසීය.

වෘත්තීය සමිති විසින් ඉදිරිපත් කළ ආගමන විගමන සේවාව සඳහා සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීම, විදේශත මණ්ඩල වලට ආගමන විගමන නිලධාරීන් අනියුක්ත කිරීම, දෙපාර්තමේන්තු නඩු පැවරීම් අංශය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම යන ඉල්ලීම් තුන ලබන අඟහරුවාදා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර අමාත්‍යවරයා ඒ පිළිබඳව අද පෙරවරුවේ ආගමන විගමන නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡුාවක් ද පවත්වා තිබේ.