නවතම පුවත්

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධුරයට

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධුරයට පත් කිරිමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ . රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරයෙන් ඉවත් කිරිමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා ක්‍රියා කළ බවට දන්වමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා මෙම ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙ.

ඒ යටතේ ජනාධිපතිවරයා සතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42 හතර ව්‍යවස්ථාවට අනුව අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත්කිරිමේ පත්විම් බලධරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයාට පැවරි ඇති බලතල අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව අගමැති ධුරයෙනක් ඉවත් කරන බව දන්වමින් එක් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත