නවතම පුවත්

පොලිසිය හා විශේෂ කාර්ය බලකාය විල්පිට රක්ෂිතයේ විශේෂ මෙහෙයුමක

පොලිසිය සහ විශේෂ කාර්ය බලකාය විල්පිට රක්ෂිතයේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරයි.  ඊයේ  රාත්‍රියේ විශේෂ කාර්ය බලකා වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් මියගිය තිලක් නැමැති අපරාධ  කල්ලි නායකයාගේ  සහායකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනිම  මෙහෙයුමේ අරමුණ විය.