නවතම පුවත්

ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නීති විරෝධී යැයි ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නැතැයි නීතිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ කියයි.

ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නීති විරෝධී යැයි ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් නොමැති බව නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහතා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය. අදාල පෙත්සම දෙවන දිනටත් සත් පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ විභාගයට ගැනුනි. නීතිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේ පෙත්සම්කාර පාර්ශ්ව ඉදිරිපත් කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් මගින් ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංගණය කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල කර ඇති බවයි. එවැනි අවස්ථාවක ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38/2 අ වගන්තිය තුල මනාව පෙන්නුම් කර ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේය. එම වගන්තියට අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ළංගණය වී ඇත්නම් ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ යෝජනාවක් සම්මත කර එම යෝජනාව හරහා ජනාධිපතිවරයාට එල්ල කර ඇති චෝදනා විභාග කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කළ යුතුය. ඉන් අනතුරුව එම චෝදනා පිළිබදව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විභාගයක් පවත්වා ඒ පිළිබඳ අවසන් වාර්තාව කථානායකවරයා වෙත යොමු කළ යුතු වේ. එවැනි ක්‍රියාදාමයකින් බැහැරව මේ ආකාරයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාවලිය අභියෝගයට ලක් කරමින් මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බව නීතිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.