නිවේදක ශිල්පය පිළිබඳ පස්දින නේවාසික පාඨමාලාව
SLBC මාධ්‍ය ඇකඩමිය - කොත්මලේ

ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් කොත්මලේ ප‍්‍රජා ගුවන්විදුලි පරිශ‍්‍රයේ කි‍්‍රයාත්මක කරනු ලබන "SLBC මාධ්‍ය ඇකඩමිය" ගුවන් විදුලි සන්නිවේදනය පිළිබඳව න්‍යායාත්මක සහ ප‍්‍රායෝගික අභ්‍යාස පාඨමාලාවන් පවත්වනු ලබන ආයතනයකි. මෙය සජීවී ගුවන් විදුලි විකාශනයක් භාවිතා කරමින් පුහුණුව ලබා දෙන ශ‍්‍රී ලංකාවේ එකම ගුවන් විදුලි අභ්‍යාස ආයතනය වේ. 

 

පාඨමාලාව - නිවේදක ශිල්පය පිළිබඳ පස්දින නේවාසික පාඨමාලාව 
මාධ්‍යය - සිංහල
පාඨමාලා කාලය -

ජුනි 15 දා සිට 19 දා දක්වා. (දින 5කි)
(දිනපතා පෙ.ව.8.00 සිට රාත‍්‍රී 10.00 දක්වා)

(එක් කණ්ඩායමකට තෝරා ගනු ලබන්නේ 25 දෙනෙකු පමණි)
පාඨමාලාවේ ස්වභාවය - මෙය ප‍්‍රායෝගික සහ න්‍යායාත්මක පාඨමාලාවකි.

පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් :


නේවාසික පහසුකම් :

කොත්මලේ ගුවන් විදුලි පරිශ‍්‍රයට යාබද අංග සම්පූර්ණ සංචාරක
නිකේතනයක ආහාර පාන සමඟ කාන්තා සහ පිරිමි සියළු නේවාසිකයින් සඳහා වෙන වෙනිම සුරක්ෂිත නේවාසික පහසුකම් සැපයේ.

පාඨමාලා ගාස්තුව :

රු. 21,000 /= 
පාඨමාලාවට සතියකට කළින් සම්පූර්ණ ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය.

පාඨමාලා සංවිධානය :

කඳුරට සේවය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව
පූෂ්පදාන මාවත,
මහනුවර.

සම්බන්ධීකරනය :

චූලාභය ශාන්ත කුමාර හේරත්
071 4217532 / 077 1008059

සමන් ජයරත්න
071 8446544

ඔබ මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් ඔබේ අධ්‍යාපන සහ අනිකුත් සුදුසුකම් සහිත අයදුම් පතක් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න.


අලෙවි කළමණාකරු,
කඳුරට සේවය
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව
පූෂ්පදාන මාවත,
මහනුවර.
081 2234871